header image
 

Childishly Simple Theme  

Yeni açılan forumumuzda sıcak bir sohbet ortamı ve sormak istediğiniz soruları sorabilir,bizlerle bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.

http://sınavdünyası.com/forum

 

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI İNDİR

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI TEST SORULARI İNDİR

11.SINIF EDEBİYAT 2 DÖNEM 3 YAZILI TEST SORULARI İNDİR

İLKOKUL 4 SINIF İNGİLİZCE II YARIYIL III YAZILI SINAVI SORULARI İNDİR 1

LİSE 10.SINIF DİL ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAVI VE CEVAPLARI İNDİR-2
1-    Aşağıdaki cümlelerde “gibi” edatlarının hangi görevlerde kullanıldığını yazınız. (6 P)

•    Zaman su gibi akıyor. (……………………………………..)
•    Onun gibi insanlara her zaman rastlanmaz. (……………………………………..)
•    Senin gibisinden başka bir şey beklenmezdi. (……………………………………..)

2-    Aşağıdaki fiilleri özneleri ve nesnelerine göre çatıları yönünden inceleyiniz. (8 P)

•    Yaşlı adam köşedeki masaya oturdu.
Öznesine göre :
Nesnesine göre:
•    O vefasız yıllarca seni ağlatmış.
Öznesine göre :
Nesnesine göre:

3-    Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (6 P)

•    “Tarağı eline alıp bir süre tarandı.” Cümlesinde fiil öznesine göre çatısı yönünden……………………..fiildir.
•    “Sizi çok özlemiştik.” Cümlesinde fiil ……………………….birleşik zamanda kullanılmıştır.
“Hiçbir sanatçı kendinden önce yazılmış eserlere sırt çeviremez.” Cümlesinde “hiçbir” ………………..sıfattır
Devamı için üstteki linki tıklayınız.

KİMYA 10.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-1

1.    0oCde yoğunluğu 2,5 gr/l olan azot gazının basıncı kaç atmosferdir?(N2:28)

2.    23090Th izotopu bir zincir radyoaktif bozunma sırasında toplam 6α taneciği ve 4β taneciği fırlatmıştır. Bozunma sonucunda oluşan X elementinin nötron sayısı nedir?

3.    Yarılanma ömrü 10 gün olan radyoaktif bir elementin 30 gün sonra 14 gramı bozunduğuna göre başlangıçta bu elementten ne kadarı elimizde idi?

4.    4NH3(g) + 5O2(g)   4NO(g) + 6H2O(g) tepkimesinin entalpisini hesaplayınız.
Bileşik            Oluşum ısısı(kkal/mol)
1. NH3(g)            -11   
2. NO(g)            -21,6
3. H2O(g)            -68,3   

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.

LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI TEST SORULARI İNDİR-1

1.     Aşağıda verilen merkezlerden hangisi fonksiyonlarına göre farklı bir şehir grubundadır?
A) Turhal    B) Kuşadası    C) Alanya  D) Ürgüp  E) Çeşme

2.    Türkiye’de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?
A) Yükselti ve yer şekilleri  B) Toprak özellikleri C) Yağış koşulları
D) Enlem           E) Sanayi kuruluşları

3.     Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Podzol           B) Laterit          C)  Çernezyom
D) Tundra           E) Terra – rossa
4.    Humus yönünden zengin olduğu için kara toprak olarak ta adlandırılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüvyon             B)  Rendzina      C) Çernezyom
D) Terro rossa             E) Podzol

5.    Ülkemizde göllerden faydalanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün büyük ve derin olması gereklidir?
A) Tuz elde etme     B) Taşımacılık      C) İçme suyu temin etme
D) Elektrik üretme             E) Balıkçılık

Yazılının tamamı için üstteki linki tıklayınız.

LİSE 10.SINIF İNGİLİZCE 2.YARIYIL 3.YOKLAMA SINAVI SORULARI İNDİR-1

C)-Combine  the sentences with Neither….Nor structure.15p.
1-The cars and the buses were made in Turkey.
……………………………………………………………………….
2-Lions and Tigers are found in Bolu Mountains.
…………………………………………………………………………
3-Cansu didn’t study for her exam.Serdar didn’t study either.
…………………………………………………………………………
4- Uğur and Nazlı Won’t be attending to the meeting.
…………………………………………………………………………
5-The television and the radio were repaired by this technician.
…………………………………………………………………………

D-) Fiil in the blanks with correct  Relative Pronouns –Relative clauses(Sıfat cümlecikleri) .25p.
1-Murat is wearing that dress………….he first wore at the wedding last month.
2- I have a frıend from Canada……………brother is a mechanic engineer.
3-A greengrocer is a man …….sells fruit and vegetables.
4-Cengiz reads a book…………..he borrowed from the school library.
5-Professor Brown is a well known scientist …………….inventions are well known everywhere.
 Soruların tamamı için üstteki linki tıklayınız.