header image
 

Childishly Simple Theme  

Yeni açılan forumumuzda sıcak bir sohbet ortamı ve sormak istediğiniz soruları sorabilir,bizlerle bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.

http://sınavdünyası.com/forum

 

LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI TEST SORULARI İNDİR-1

1.     Aşağıda verilen merkezlerden hangisi fonksiyonlarına göre farklı bir şehir grubundadır?
A) Turhal    B) Kuşadası    C) Alanya  D) Ürgüp  E) Çeşme

2.    Türkiye’de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?
A) Yükselti ve yer şekilleri  B) Toprak özellikleri C) Yağış koşulları
D) Enlem           E) Sanayi kuruluşları

3.     Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Podzol           B) Laterit          C)  Çernezyom
D) Tundra           E) Terra – rossa
4.    Humus yönünden zengin olduğu için kara toprak olarak ta adlandırılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüvyon             B)  Rendzina      C) Çernezyom
D) Terro rossa             E) Podzol

5.    Ülkemizde göllerden faydalanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün büyük ve derin olması gereklidir?
A) Tuz elde etme     B) Taşımacılık      C) İçme suyu temin etme
D) Elektrik üretme             E) Balıkçılık

Yazılının tamamı için üstteki linki tıklayınız.

LİSE 10.SINIF İNGİLİZCE 2.YARIYIL 3.YOKLAMA SINAVI SORULARI İNDİR-1

C)-Combine  the sentences with Neither….Nor structure.15p.
1-The cars and the buses were made in Turkey.
……………………………………………………………………….
2-Lions and Tigers are found in Bolu Mountains.
…………………………………………………………………………
3-Cansu didn’t study for her exam.Serdar didn’t study either.
…………………………………………………………………………
4- Uğur and Nazlı Won’t be attending to the meeting.
…………………………………………………………………………
5-The television and the radio were repaired by this technician.
…………………………………………………………………………

D-) Fiil in the blanks with correct  Relative Pronouns –Relative clauses(Sıfat cümlecikleri) .25p.
1-Murat is wearing that dress………….he first wore at the wedding last month.
2- I have a frıend from Canada……………brother is a mechanic engineer.
3-A greengrocer is a man …….sells fruit and vegetables.
4-Cengiz reads a book…………..he borrowed from the school library.
5-Professor Brown is a well known scientist …………….inventions are well known everywhere.
 Soruların tamamı için üstteki linki tıklayınız.

BİYOLOJİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SORULARI İNDİR 1

1.    Crosing-over nedir? Önemini bir cümle ile açıklayınız.
2.    Ökaryot canlılar hangileridir? Sadece isimlerini yazınız.
3.    Mitoz bölünmenin özellikleri nelerdir? (5 tane yazınız)
4.    Hipertonik ortamda bırakılmış bir hücrenin osmotik basıncı hakkında ne söylenebilir? Kısaca açıklayınız.
5.    Hücrede protein sentezinden sorumlu olan organel hangisidir?
 TAMAMI İÇİN ÜSTTEKİ LİNKİ TIKLAYINIZ.

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR

PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz.

B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar.

C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir.

D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer.

E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa kadar sürer

2. Bir gencin aşağıdakilerin hangisini yapmasında doğuştan donanımın rolü diğerlerine göre en fazladır?

A) Dilini burnuna değdirmesi B) Zeybek oynaması

C) Bilgisayar klavyesini kullanması D) Geometri problemini çözmesi

E) Bisiklete binmesi

3. İki yaşındaki bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması, nesne devamlılığı ilkesini kazanmış olduğunun bir göstergesi olamaz?

A) Yuvarlanan topunu almak için kanepenin arkasına girmeye çalışması

B) Örtünün altına saklanan şekeri örtüyü kaldırarak alması

C) Mama iskemlesinden düşen kaşığı, yere bakarak araması

D) Elma sözcüğünü duyunca mutfağa gidip sepetten bir elma alması

E) Elindeki biberonu ağzına götürerek emmesi

4. Ahmet ergenlik dönemini kriz yaşamadan geçirmiş, ailesinin ve akrabalarının sahip olduğu değerleri benimseyerek onlarla uyuşan bir kimlik geliştirmiştir.

Ahmet’in kimlik bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Başarılı kimlik statüsü B) Kararsız kimlik statüsü

C) Kimlik kargaşası D) Erken bağlanmış kimlik statüsü

E) Moratoryum

5. “Aradığımız, yaklaştığımız, ulaşmak istediğimiz uyarıcılardır. Bu tür uyarıcılara ödül de denir.”

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza B) Olumsuz hedef C) Olumlu hedef D) Güdülenme E) Sönme

LİSE 9. 10. 11. 12. SINIF HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (SİYER) DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI İNDİR-3

LİSE 9. 10. 11. 12. SINIF HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (SİYER) DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR-2

LİSE 9.SINIF HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (SİYER) DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI ANADOLU LİSESİ SINAV SORULARI İNDİR-1

LİSE 1.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II.YARIYIL I.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-5