Categotry Archives: 10. Sınıf

LİSE 9. 10. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAVI TEST SORULARI ÖRNEK

T D B DERSİ LİSE 10 ve 9. SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI TEST SORULARINI İNDİR

LİSE 9. 10. SINIF TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAVI TEST SORULARINI

T D B DERSİ LİSE 9 ve 10. SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAVI TEST SORULARINI İNDİR

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ LİSE 9. 10. SINIF 1.DÖNEM 2 YAZILI ORTAK SINAVI TEST SORULARINI

T D B DERSİ LİSE 9. 10. SINIF 1.DÖNEM 2 YAZILI ORTAK SINAVI TEST SORULARINI İNDİR

Dil Anlatım Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Yoklama Sınavı Soru ve Cevapları

LİSE 10.SINIF DİL ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAVI VE CEVAPLARI İNDİR-2 1-    Aşağıdaki cümlelerde “gibi” edatlarının hangi görevlerde kullanıldığını yazınız. (6 P) •    Zaman su gibi akıyor. (……………………………………..) •    Onun gibi insanlara her zaman rastlanmaz. (……………………………………..) •    Senin gibisinden başka bir şey beklenmezdi. (……………………………………..) 2-    Aşağıdaki fiilleri özneleri ve nesnelerine göre çatıları yönünden inceleyiniz. (8 P) •    Yaşlı adam köşedeki masaya oturdu. Öznesine göre : Nesnesine göre: •    O vefasız yıllarca seni ağlatmış. Öznesine göre : Nesnesine göre: 3-    […]

Kimya Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Yoklama Sınav Soruları-1

KİMYA 10.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-1 1.    0oCde yoğunluğu 2,5 gr/l olan azot gazının basıncı kaç atmosferdir?(N2:28) 2.    23090Th izotopu bir zincir radyoaktif bozunma sırasında toplam 6α taneciği ve 4β taneciği fırlatmıştır. Bozunma sonucunda oluşan X elementinin nötron sayısı nedir? 3.    Yarılanma ömrü 10 gün olan radyoaktif bir elementin 30 gün sonra 14 gramı bozunduğuna göre başlangıçta bu elementten ne kadarı elimizde idi? 4.    4NH3(g) + 5O2(g)   4NO(g) + 6H2O(g) tepkimesinin entalpisini hesaplayınız. Bileşik            Oluşum ısısı(kkal/mol) […]

Coğrafya Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları-1

LİSE 10.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI TEST SORULARI İNDİR-1 1.     Aşağıda verilen merkezlerden hangisi fonksiyonlarına göre farklı bir şehir grubundadır? A) Turhal    B) Kuşadası    C) Alanya  D) Ürgüp  E) Çeşme 2.    Türkiye’de nüfusun dağılışı bölgeler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır? A) Yükselti ve yer şekilleri  B) Toprak özellikleri C) Yağış koşulları D) Enlem           E) Sanayi kuruluşları 3.     Kalın kalker tabakaları üzerinde gelişen ve ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? […]

Anadolu Lisesi 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 3.Yazılı Sınavı Soruları

LİSE 10.SINIF İNGİLİZCE 2.YARIYIL 3.YOKLAMA SINAVI SORULARI İNDİR-1 C)-Combine  the sentences with Neither….Nor structure.15p. 1-The cars and the buses were made in Turkey. ………………………………………………………………………. 2-Lions and Tigers are found in Bolu Mountains. ………………………………………………………………………… 3-Cansu didn’t study for her exam.Serdar didn’t study either. ………………………………………………………………………… 4- Uğur and Nazlı Won’t be attending to the meeting. ………………………………………………………………………… 5-The television and the radio were repaired by this technician. ………………………………………………………………………… D-) Fiil in the blanks with correct  Relative Pronouns –Relative clauses(Sıfat cümlecikleri) .25p. 1-Murat is […]

Lise 10 Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soru ve Cevap Anahtarı

LİSE 10.SINIF PSİKOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI WORD DOSYASI İNDİR PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI 1. “Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.” sözüne dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Bir alandaki gelişim tamamlanmadan diğer alanlardaki başlamaz. B) İleri yaşlarda da gelişimsel değişiklikler ortaya çıkar. C) Yaşlanma ve gelişim birbiriyle ilişkisiz süreçlerdir. D) Biyolojik gelişim sona erdiğinde bilişsel gelişim de sona erer. E) Gelişim belirli bir yaşta tamamlansa da etkileri yaşlılığa […]

1 2 3 4 5 25 26