Nis 242014
 

LİSE 10.SINIF DİL ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAVI VE CEVAPLARI İNDİR-2
1-    Aşağıdaki cümlelerde “gibi” edatlarının hangi görevlerde kullanıldığını yazınız. (6 P)

•    Zaman su gibi akıyor. (……………………………………..)
•    Onun gibi insanlara her zaman rastlanmaz. (……………………………………..)
•    Senin gibisinden başka bir şey beklenmezdi. (……………………………………..)

2-    Aşağıdaki fiilleri özneleri ve nesnelerine göre çatıları yönünden inceleyiniz. (8 P)

•    Yaşlı adam köşedeki masaya oturdu.
Öznesine göre :
Nesnesine göre:
•    O vefasız yıllarca seni ağlatmış.
Öznesine göre :
Nesnesine göre:

3-    Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (6 P)

•    “Tarağı eline alıp bir süre tarandı.” Cümlesinde fiil öznesine göre çatısı yönünden……………………..fiildir.
•    “Sizi çok özlemiştik.” Cümlesinde fiil ……………………….birleşik zamanda kullanılmıştır.
“Hiçbir sanatçı kendinden önce yazılmış eserlere sırt çeviremez.” Cümlesinde “hiçbir” ………………..sıfattır
Devamı için üstteki linki tıklayınız.

 Posted by at 22:03
Nis 232014
 

KİMYA 10.SINIF 2.DÖNEM 3.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI İNDİR-1

1.    0oCde yoğunluğu 2,5 gr/l olan azot gazının basıncı kaç atmosferdir?(N2:28)

2.    23090Th izotopu bir zincir radyoaktif bozunma sırasında toplam 6α taneciği ve 4β taneciği fırlatmıştır. Bozunma sonucunda oluşan X elementinin nötron sayısı nedir?

3.    Yarılanma ömrü 10 gün olan radyoaktif bir elementin 30 gün sonra 14 gramı bozunduğuna göre başlangıçta bu elementten ne kadarı elimizde idi?

4.    4NH3(g) + 5O2(g)   4NO(g) + 6H2O(g) tepkimesinin entalpisini hesaplayınız.
Bileşik            Oluşum ısısı(kkal/mol)
1. NH3(g)            -11   
2. NO(g)            -21,6
3. H2O(g)            -68,3   

Soruların devamı için üstteki linki tıklayınız.