Oca 172013
 
               OKUL      DERSİN ADI             DERS YILI           DÖNEMİ
       SALBAŞ LİSESİ        SOSYOLOJİ               2012-2013                  1
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI             İMZASI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI SINIFI NUMARASI NOTU
ZİYA ÖZCAN     11/A-B    
SINAV TARİHİ             SINAV NO        SORU ADETİ SONUCUN AÇIKLANACAĞI TARİH
       17.01.2013                       2                22             18.01.2013
                                                               AÇIKLAMA1-     Her sorunun puan değeri Soru çeşitlerinin başında yazmaktadır.2-     Kopya çeken  sınav sırasında uyarılmayacak ,değerlendirmede dikkate alınacak

3-     Sınav düresi 1 ders saatidir.

4-     Başarılar

SORULAR

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

( Y)1-Sosyoloji toplumun bireye etkilerini inceleyen bilimdir.

( Y) 2-Dikey hareketlilikte bireyin konumunda bir değişiklik meydana gelmez.

( D) 3-Birey toplumsal değerleri sosyalleşme yoluyla kazanır.

( D )4-Gelişmiş ülkelerin tabakalaşma piramidinde üst ve alt tabaka dar bir yer tutar.

( Y) 5-Bir toplumsal kurumdaki bozulma diğerlerinde bozulmaya neden olmaz.

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 5 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

1-)Bir çok alanda  ileriye doğru değişmenin meydana gelmesine ……………TOPLUMSAL GELİŞME..…………denir.

2-) Tabakalar arası geçişin kısmen mümkün olduğu tabakalaşma türü…………YARI KAPALI.………….….…….tır/dır.

3-)Toplumun ortak olarak sahip olduğu tutum ve bakış açılarına………………TOPLUMSAL DEĞER……………..denir.

4-) Bireyin sahip  olduğu birden fazla rolü yerine getirirken yaşadığı uynsuzluk……ROL ÇATIŞMASI….olarak adlandırılır.

5-) Küçük gruplarda kontrol daha çok…………..DEĞERLER…….…aracılığıyla sağlanır.

 

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

1-)Aşağıdakilerden hangisi, dikey toplumsal hareketliliğe örnek olur?

A-) Kent merkezinde hastanede çalışan doktorun ilçedeki hastanede çalışmaya başlaması

B-)Bir fabrikada işçi olan bir kişinin fabrikayı satın alarak patron olması.

C-) Markette kasiyerlik yapan bir kişinin zücaciyede kasiyerlik yapmaya başlaması.

D-) Fırıncılık yapan bir esnafın pastane işletmeye başlaması

E-) Genel lisede görev yapan öğretmenin Anadolu lisesinde görev yapmaya başlaması.

 

2-)Bireyler ne kadar çok sayıda gruba katılırsa o kadar çok konuma sahip olurlar. Ancak, okuyan bireyler için “öğrencilik”, çalışan bireyler için “iş ve meslek”, ev dışında çalışmayan kadınlar içinse “ev hanımlığı” diğer konumlar içinde genellikle daha önemli bir yere sahiptir.
Bu parça, aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklerle açıklamaktadır?

A)   Rol çatışması     B)   Anahtar statü   C) Toplumsal rol
D)   Edinilmiş statü   E)   Toplumsal saygınlık

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi, Köy toplumsal grubunun özelliklerinden değildir?

A-) Geleneklerin toplum yapısında önemi büyüktür.

B-) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri önemlidir.

C-) Teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.

D-) Birincil ilişkiler yaygındır.

E-) Nüfus yapısı homojendir.(insanlar birbirine benzer)

 

 4-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma türlerinden biri olan Açık Sınıf Tabakalaşması’nın özelliklerinden değildir?

A-) Bireylerin statüleri başarılarına göre de şekillenebilir.

B-) Demokratik yönetimlerde görülür.

C-) Bireyler, sınıf ve tabakalar arasında kolay geçiş yapar

D-) Bireylerin yeteneklerine göre statü değiştirebilmesi.

E-) Tarıma dayalı toplumlara özgü tabakalaşma türüdür.

 

5-) Sosyologlar, toplumsal olayları ve olguları incelerken tarafsız davranmalıdır. Kendi istek, çıkar ve inançlarını bir kenara bırakmalıdırlar. İçinde yetiştikleri toplumun kültürel değer ve inanışlarının etkisinde kalmadan, araştırmalarını sürdürmelidirler.   Buna göre sosyolog için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Diğer bilimlerle işbirliği içinde olmalı. B) Sistematik bir çerçeve kullanmalıdır.     C) Kendine özgü yöntemler kullanmalı.

D) Nesnel davranmalı.   E) Toplumsal kültüre dikkat etmeli

 

6-) Bir otobüs durağında tesadüfen bir araya gelmiş bulunan ve birbirinin varlığından habersiz görülen insanlar , bir yangın çıkması halinde yangını söndürmek için birlikte hareket ederler ve işbölümü yaparlar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına örnektir?

A) Sosyal statü  B) Sosyal grup   C) Toplum   D) Kalabalık   E) Kitle

 

7-) Hangi davranış ‘toplumsallaşma’ya örnek oluşturur?

A)Sinirlenen  Mehmet’in saldırganlaşması B)Acıkan Serpilin ağlaması

C)Köpekten korkan  Merne’nin kaçması   D) Berna’nın bayram ziyareti yapması

E) Yere düşen  Meryem’in gülmesi

 

8-) Daha önce Avukat olan Alican  sınava girip hakim olmaya hak kazanmıştır. Alican’ın çevresindeki konumu daha da dikkat çekmeye ve değer verilmeye başlamıştır. Bu durum hangi kavramla ilgilidir?

A)Anahtar statüsünün oluşmasıyla                  B)Sosyal rolün değişmesiyle

C)Prestijinin artmasıyla                                   D)Rolünün pekişmesiyle

E)Sosyal Tabakasının  değişmesiyle

 

9-) Baharın  bayan ya da ömer’in erkek olarak dünyaya gelmesi ,Güven’in zengin ya da Ziya’nın fakir, Melek’in  milliyeti kendi seçimi değildir.

Bu durum Aşağıdaki kavramların hangisiyle  açıklanır?

A) Statü aktarımı  B) Rol pekişmesi   C)Edinilmiş statü

     D)Verilmiş statü           E)Rol çatışması

 

10-)İnsanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içinde hiyerarşik bir biçimde sıralanması hangi kavramla ifade edilir?

A) Toplumsal hareketlilik                 B)  Toplumsal Sapma

C)  Toplumsal Değişme                    D)  Toplumsal prestij

E)  Toplumsal tabakalaşma

 

11-)  Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliği değildir?

A-)Kural koyucu(normatif)bir bilimdir.

B-) Kendine özgü yöntemleri vardır.

C-)Durumları olduğu gibi ele alır.

D-) Elde ettiği bilgileri genelleyebilir.

E) Olayları çok yönlü ele alır  .

 

12-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir kurum değildir?

 

A)Hukuk   B)Arkadaş grubu   C)Siyaset   D) Eğitim   E)Ahlak

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

Anahtar Kelimeler:11.Sınıflar Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , anadolu liseleri lisesi çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma ,sınav test boşluk doldurma klasik , yükle,cevaplı, ,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği dosyası izle açıklaması arşivi sunusu çalışması uygulanmış örnek yardımcı  Seviye belirleme Değerlendirme, sorusu, yanıtları,,nedirl etkinlik materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta  izle göster açıklamasını yap sunumunu arşivi dosyası öğretmen ve öğrencilere yardımcı kaynak materyal alıştırma konu tarama kapsamlı tutarlı geçerli özenli hazırlanmış orta zorlukta 2012-2013 eğitim öğretim yılı soru bankası Pekiştirme toplum bilimi

 

 Posted by at 12:09
Kas 222012
 

11.Sınıflar  Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı

SOSYOLOJİ 1D.1Y. SORULARI İNDİR

 

Anahtar Kelimeler: 11.Sınıflar  Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , Karma sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma,ortaokul, zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma klasik , yükle,cevaplı, cevapları,yeni, ortaokul, sbs,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği dosyası izle açıklaması arşivi sunusu çalışması uygulanmış örnek yardımcı statü rol çatışması prestij anahtar statü olay olgu toplumsal gruplar doğuştan kazanılan  verilmiş  sosyalleşme  normlar

 Posted by at 16:19
Kas 222012
 

11.Sınıflar  Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı

SOSYOLOJİ 1D.1Y. SORULARI İNDİR

 

Anahtar Kelimeler: 11.Sınıflar  Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav, problem sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma,ortaokul, zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma klasik , yükle,cevaplı, cevapları,yeni, ortaokul, sbs,lise, kolay ,nedir,Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği dosyası izle açıklaması arşivi sunusu çalışması uygulanmış örnek yardımcı statü rol çatışması prestij anahtar statü olay olgu toplumsal gruplar doğuştan kazanılan  verilmiş  sosyalleşme  normlar

 Posted by at 16:16
Kas 052012
 

11.Sınıf Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

Sosyoloji Yazılısı İndir

 

 

Anahtar Kelimeler:11.Sınıflar Sosyoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları,alt küme ,eleman ,cevaplı ,yanıtlı ,kanaat dönemi,yarıyıl ,ara,bul, bedava, deneme ,genel  yeni , .sınıf, örnek sınav,felsefe grubu sınavı ,imtihanı ,test, çalışma, yaprakları , çarşaf  indir,download ,I.yarıyıl , karma,ortaokul,zor,ilköğretim ,sınav test boşluk doldurma klasik ,bölünebilme yükle,cevaplı, cevapları,yeni, ortaokul, sbs,lise, kolay ,nedir,statü rol anahtar prestij nedir Değerlendirme,faaliyeti , etkinliği

 

 Posted by at 18:43
Ağu 282012
 

11.Sınıflar(Lise3) Sosyoloj Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sınavı

İNDİR

 

Anahtar Kelimeler: 11.Sınıflar(Lise3) Sosyoloj Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul, bedava, deneme lise son,genel yeni ,Türkiye bölgeler matematiksel ,3. sınıf, örnek sınav, sınavı, imtihanı, test,çalışma yaprakları, çarşaf,genel tekrar,deneme sınavları  indir,download, I.yarıyıl,dosyası, yükle,cevaplı cevapları statü rol pekişmesi çatışması toplumbilimi monografi anket konusu

 Posted by at 21:35